Που θα βρείτε τα βιβλία μας

Οι Γεωγραφικοί Άτλαντες διατίθενται αποκλειστικά από την Ελληνοεκδοτική
(Ιπποκράτους 82, 10680 Αθήνα, τηλ.: 210 3613 676).

Τα υπόλοιπα βιβλία από τον Χρηστάκη (Ιπποκράτους 10, 10679 Αθήνα, τηλ.: 210 3607 876)
και από τις εκδόσεις gramma.