Διάστημα και πλανήτες για μαθητές

Διάστημα και πλανήτες για μαθητές

5,00

Με απλά σχέδια, λιτότητα στα χρώµατα, εύκολες επεξηγή­σεις, ευδιάκριτα σύµβολα και παραποµπές, χαρακτηριστι­κές φωτογραφίες που µένουν στη µνήµη µας, γραφήµατα που παρουσιάζουν στατιστικά στοιχεία ο µαθητής και ο δάσκαλος θα περιπλανηθούν µέσα από τις σελίδες του σε ένα ολοκληρωµένο βοή­θηµα για το Διάστηµα και τους Πλανήτες και θα αγαπήσουν το µάθη­µα σαν να είναι ένα µεγάλο ταξίδι. Το ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΛΑΝΗΤΕΣ για µαθητές του Πάνου Κωνσταντόπουλου είναι το καλύτε­ρο εισιτήριο για το διαστηµικό ταξίδι της γνώσης.

Need Help? Contact Us Leave Feedback

Category: